CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC THỰC TẾ, NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Chín 7, 2018 2:40 chiều

Biểu mẫu 06

PHÒNG GD-ĐT BẮC TÂN UYÊN

 TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC AN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 – 2018

 

STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 746 170 167 137 131 141
II Số học sinh học 2 buổi/ ngày 746 170 167 137 131 141
III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất  
1 Tốt( Tỷ lệ so với tổng số) 52370,2% 9656,5% 167100% 10375,2% 7456,5% 8459,6%
2 Đạt( Tỷ lệ so với tổng số) 22329,8% 7443,5% 3424,8% 5743,5% 5740,4%
3 Cần cố gắng( Tỷ lệ so với tổng số)  
IV Số học sinh chia theo kết quả học tập  
1 Hoàn thành tốt( Tỷ lệ so với tổng số) 19526,9% 4425,9% 5029,9% 2019% 2216,8% 5941,8%
2 Hoàn thành( Tỷ lệ so với tổng số) 53370,7% 11265,9% 11367,7% 11781% 10983,2% 8258,2%
3 Chưa hoàn thành( Tỷ lệ so với tổng số) 182,4% 148,2% 42,4%
V Tổng hợp kết quả cuối năm  
1 Lên lớp( Tỷ lệ so với tổng số) 72897,6% 15691,8% 16397,6% 137100% 131100% 141100%
a Trong đó:HS được khen thưởng cấp trường( Tỷ lệ so với tổng số)   14,7% 2615,3% 2515% 1913,8% 1511,5% 2517,8%
b HS được cấp trên khen thưởng( Tỷ lệ so với tổng số) 213% 2115,2%
2 Ở lại lớp( Tỷ lệ so với tổng số) 182,4% 148,2% 42,4%

                                                                                            Lạc An, ngày 18 tháng 7 năm 2018

                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                      Lê Thị Đăng Thu