Trường TH Lạc An Tổ Chức Long Trọng Lễ Kỉ Niệm 40 Năm Ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20/11/1982 – 20/11/2022

Tháng Mười Một 21, 2022 10:06 chiều

DSC_6882 (1) z3893303852927_68cfdae3f1057ea83dee614d894edf23 z3893303856421_95d7dfa79696070b325bf6ea2661af66 z3893303862555_f37d9a401e8b7c6a6a4e03ed46fe7737 z3893303864538_a7282f5b8524f98252674c94f09e496f z3893303870220_972358f4cfeb6079b8994f62d45bf860 z3893303876131_48f859e530b9607a66df066bce9bb1b8 z3898145247513_ba981a1abe8e7eb9ad077aec964d6ae0 z3898635498011_7d17ec7e4f59b802f0b443596fb2e931 z3898635502089_ddcd35c475595b41147dd053a06fd351 z3898635508236_fea9ae51e93e943070deda9d13ab6d66 z3898635513208_4a47f38dc2233f1f59685f108840afaf z3898635518809_c97873878a1d83e98413efdc6bc0997a z3899582025816_b2252831281a2b3d86f644b9d926f8ceDSC_6863 DSC_6870 DSC_6875 DSC_6917 DSC_6933